ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності (надалі вживається скорочення Політика) мережі туристичних агенцій «Сільпо Voyage» створена і затверджена відповідно до чинного Закону України «Про захист персональних даних». Її основне завдання - інформування кожної особи щодо інформації, яку він добровільно надає і можливі способи захисту своїх прав, пов´язаних з незаконним розголошенням даних. Політика може бути застосована до всіх даних, які особа надає мережі туристичних агенцій «Сільпо Voyage».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці, яка заснована виключно на діючих нормативних актах держави, використовуються такі терміни, встановлені Законами України:
1.1.1. Адміністрація https://www.silpovoyage.ua/ - чітко визначені особи, які мають право керувати зазначеним сайтом і обробляти всі ті дані, які користувач їм дав.
1.1.2. Користувач - громадянин або особа, яка має швидкий доступ до сайту (після узгодження всіх умов).
1.1.3. Дані, що ідентифікують особу (вони ж іменуються в законодавстві «персональними») - інформація (сукупність конкретних даних), що відноситься до Користувача.
1.1.4. Згода на обробку, а також законне використання таких даних - волевиявлення (безумовно, мова йде про добровільне) на використання наданої інформації.
1.1.5. Обробка даних - певні дії, спрямовані на будь-які способи використання інформації користувачів. Це може бути збір конкретних даних, їх зберігання, упорядкування інформації, а також можливість її видалення.
1.1.6. Конфіденційність отриманої законним способом інформації - не допущення особою, яка отримала певні дані, їх поширення, а також використання в своїх особистих цілях. Список підстав для використання такої інформації є вичерпним і прямо передбачений чинними законами і підзаконними актами.
1.1.7. Знищення отриманих раніше даних - дії, які мають на увазі безповоротне видалення даних або видалення носіїв такої інформації.

2. БАЗОВІ ДАНІ
2.1. Користування ресурсом https://www.silpovoyage.ua/ веде до угоди особи з цієї Політикою. Крім цього, він автоматично приймає всі встановлені умовами по використанню його даних (незалежно від того, чи ознайомився він з ними).
2.2. Якщо Користувач з яких-небудь причин не погоджується з встановленими умовами цієї Політики, він повинен негайно закінчити користуватися https://www.silpovoyage.ua/ і надавати свої дані, поширювати які він не бажає.
2.3. Ця Політика носить індивідуальний характер, тому що актуальна виключно для мережі туристичних агенцій «Сільпо Voyage». Відповідно, Сільпо Voyage не несе будь-якої відповідальності, якщо Користувач самостійно переходить на інші сайти. За такі дії особа несе персональну відповідальність.
2.4. Адміністрація https://www.silpovoyage.ua/ перевіряє ще раз, чи достовірна надана особою інформація. Всі можливі наслідки за їх достовірність покладається на особу, яка свідомо знає про те, що дані повністю або ж частково не відповідають дійсності.

3. ПРЕДМЕТ ВІДНОСИН, яка виникає на підставі ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Ця Політика визначає обов´язок Адміністрації https://www.silpovoyage.ua/ не розголошувати ні за яких обставин дані про кожного Користувача ресурсом. Основний обов´язок - забезпечення надійного захисту таємності отриманих даних, які особа може дати на прохання Адміністрації в процесі реєстрації на сервісі мережі туристичних агенцій «Сільпо Voyage».
3.2. Абсолютно вся інформація, дозволена до обробки відповідно до Політики, надається особою в добровільному порядку. До відомостей, що надаються Користувачем, відносяться:
3.2.1. ПІБ громадянина, який реєструється на ресурсі;
3.2.2. дані, використовуючи які, можна зв´язатися з особою (номер телефону, електронна пошта і т.д.);
3.2.3. адреса проживання громадянина.

3.2.4. дані закордонного паспорту для оформлення бронювання туру/авіа квитку 

3.2.5. картка банку при оплаті онлайн на сайті https://www.silpovoyage.ua/ 

3.3. В результаті можливого відключення всіх cookies, обмежується відповідний доступ до деяких частин сайту https://www.silpovoyage.ua/. Для його відновлення необхідно буде пройти процедуру авторизації.
3.3.1. Адміністрація має незаперечне право вести статистику про IP-адреси відвідувачів сайту мережі туристичних агенцій «Сільпо Voyage». Зазначені статистичні дані потрібні для забезпечення контрольних функцій на відповідність нормам законодавства можливих проведених грошових операцій та інших встановлених в процесі співпраці розрахунків.
3.4. Будь-які дані, що надаються мережі туристичних агенцій «Сільпо Voyage», надійно зберігаються і не в якому разі не поширюються. 
Винятки - деякі треті особи, таких як рекламні агентства, які займаються просуванням сайту Сільпо Voyage і його веб-розробкою


4. ЦІЛІ ОТРИМАННЯ ДАНИХ
4.1. Всі ті дані, які відвідувач дав Адміністрації, використовуються безпосередньо для:
4.1.1. Точного встановлення особистості, яка буде користуватися сайтом мережі туристичних агенцій «Сільпо Voyage».
4.1.2. Дозволу користуватися різними ресурсами і можливостями.
4.1.3. Можливості в будь-який потрібний момент зв´язатися з особою за наданими контактними даними.
4.1.4. З´ясування можливого перебування особи з метою безпеки, а також запобігання можливих шахрайських дій.
4.1.5. Підтвердження інформації, її повноти, а також ступеня достовірності та відповідності дійсності.
4.1.6. Повідомлення особи про новини мережі туристичних агенцій «Сільпо Voyage», актуальні пропозиції, вартості різних послуг і т.д.
4.1.7. Отримання, а також підтвердження проведених платіжних операцій.
4.1.8. Надання кваліфікованої допомоги в разі проблем, які можуть раптово виникнути в процесі користування ресурсом.
4.1.9. Реклами (безумовно, з дозволу особи).

5. МЕТОДИ ОБРОБКИ ОТРИМАНИХ ДАНИХ ТА ЇЇ ТЕРМІНИ
5.1. Дані про Користувача обробляються тільки встановленими законами способами без прив´язки до конкретних термінів. Однак, якщо потреби в використанні таких даних більше немає, то терміни обробки, звісно, закінчуються.
5.2. Особа дає свою згоду на передачу даних іншим особам для забезпечення ефективної співпраці.
5.3. Інформація, отримана Адміністрацією, може бути передана до відповідних державних органів України виключно лише на підставах, передбачених чинними законодавчими актами.
5.4. Якщо дані про конкретного Користувача були загублені, він негайно ставиться до відома про це.
5.5. Адміністрація уповноважена приймати необхідні заходи для ефективного захисту всіх даних, наданих особою, від незаконного доступу, їх використання та незаконних діянь інших осіб.
5.6. Адміністрація має право вживати дієвих заходів, щоб уникнути небажаних наслідків, які можуть настати в результаті розголошення отриманих від особи даних або ж їх повної втрати.

6. ОБОВ´ЯЗКИ ВСІХ СТОРІН
6.1. Зобов´язання Користувача:
6.1.1. Надання потрібної інформації про себе, без якої ускладнюється користування https://www.silpovoyage.ua/
6.2. Зобов´язання Адміністратора:
6.2.1. Користування отриманими даними тільки для цілей п.4 даної Політики.
6.2.2. Зберігання отриманої інформації і заборона на використання для якихось особистих цілей.
6.2.3. Недопущення незаконного використання отриманих даних про Користувача.
6.2.3. Прийняття ефективних заходів для захисту і збереження інформації з метою повної безпеки особи.

7. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
7.1. У випадках невиконання передбачених обов´язків, Адміністрація буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України. П.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики є винятком.
7.2. Відповідальність Адміністрації виключається, коли дані про особу:
7.2.1. До моменту розголошення або ж їх втрати стали відомими для невизначеної кількості осіб (публічними).
7.2.2. Поширені до отримання Адміністрацією іншими громадянами.
7.2.3. Підлягали поширенню на підставі самостійного згоди особи.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ конфліктних ситуацій
8.1. Перед тим, як звернутися до судового органу, слід спробувати врегулювати спір добровільно, шляхом пошуку компромісу, що влаштовує всіх учасників відносин.
8.2. Сторона, яка отримала претензію, зобов´язана протягом місяця дати відповідь щодо результатів розгляду претензії і можливості вирішити конфлікт.
8.3. Коли не було досягнуто консенсусу, спір тоді передається в суд в порядку, передбаченому законодавством України.
8.4. Відносини між сторонами регулюються діючими законами і підзаконними актами України.

9. ДОПОВНЕННЯ ДО ОСНОВНИХ УМОВ
9.1. Адміністрація має незаперечне право самостійно вносити необхідні зміни в цю Політику, незалежно від згоди чи відсутності такого від користувачів.
9.2. Прийнята заново або змінена Політика з моменту розміщення на даному сайті набирає законної сили.
9.3. Різні питання щодо Політики і пропозиції можна вносити на розгляд Адміністрації.
9.4. При використанні https://www.silpovoyage.ua/, особа за замовчуванням дає свою згоду з цією політикою.